Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Sıfır Atık Belgelendirme Duyurusu

                                                                                 DUYURU

DİKKAT! “TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİ” ALINMASI İÇİN SON SÜRE 31 ARALIK 2020

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında, Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan bina ve yerleşkeler, uygulama takvimi doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak uygulamaya geçmek, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydetmek ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlü ve zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu doğrultuda, belge başvuruları, 12.01.2020 tarihi itibarıyla başlamış olup, EK-1-B listesi 1.gruptaki Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 01.06.2020 tarihine kadar sıfır atık sistemine geçişlerini tamamlaması ve belge başvurularının ivedilikle yapmaları/eksik olanların tamamlaması gerektiği, Yönetmeliğin EK-1-A listesi 2.gruptaki Mahalli İdareler;  Belediyeler(31.12.2021), 3.gruptaki İl Özel İdaresi(31.12.2022) tarihine kadar, Yönetmeliğin EK-1-B listesi Bina ve Yerleşkelerden 2.gruptaki OSB, Hava Limanları, Eğitim Kurumları, Yurtlar, Sağlık Kuruluşları ise kademeli olarak 31.12.2020 yılına kadar sisteme geçilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Ülkemiz ve gelecek Dünya için büyük öneme sahip olan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Tüm Kurumların gereken hassasiyeti titizlikle gösterilmesi, yönetmelikte belirtilen uygulama takvimi doğrultusunda hazırlıkların yapılarak, belgelendirme süreçlerinin zaman kaybetmeden tamamlaması gerekmektedir.