Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Ulaşım

ULAŞIM

Bölgenin karayolu bağlantısını, bölge dışı (şehirlerarası)yollar ve bölge içi yollar olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Birinci grupta yer alan yollar; bölgenin yakın ve uzak çevresiyle bağlantılarını sağlayan şehirlerarası yollardır. Erzurum ve Kars bağlantıları Tuzluca İlçesi yakınlarında birleşerek Iğdır ve Doğubeyazıt üzerinden Gürbulak sınır kapısına kadar uzanır. 130 km uzunluğundaki Iğdır-Kars yolu aynı zamanda Kars-Göle üzerinden Çoruh nehri ve Oltu Çayının açtığı doğal vadilerden geçerek Karadeniz kıyısındaki Hopa İlçesine bağlanır. Iğdır İli, Erzurum üzerinden İstanbul, İzmir, Bursa gibi merkezlere bağlanır.

 

Aras Nehri güzergahı izleyen bu yol her zaman ulaşıma açıktır. 52 Km uzunluğundaki Iğdır-Doğubeyazıt  yolu Pamuk Geçidini 1.664 metrede aşarak Doğubeyazıt üzerinden, doğu yönünde Gürbulak Sınır Kapısına, batı yönünde  ise Ağrı-Patnos-Erciş üzerinden Van’a ulaşır. Iğdır İlinin Hopa-İran Karayolu üzerinde bulunması, bölgedeki bir çok aileyi  taşımacılığa yöneltmişse de, bu yol üzerindeki taşımacılık faaliyetleri yoğun değildir. İkinci grup yollar ise bölge İl içi ulaşımını sağlayan yollardır.

 

İl Merkezi yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki asfalt kaplamalı bir yolla Aralık İlçesi üzerinden Dilucu Sınır Kapısı’na bağlanmıştır. Iğdır – Aralık yolunun 8’inci km’sinden sonra ayrılan asfalt kaplamalı bir yolla Alican Sınır Kapısı üzerindenErmenistan’ın başkenti Erivan’la bağlantı kurulmaktadır. Ancak bu sınır kapısı kapalı olduğundan söz konusu yol pek işlek değildir. Iğdır’da 200 km’si Devlet yolu, 3 km’si İl yolu ve 921 kilometresi köy yolu olmak üzere toplam 1.124 kilometre uzunluğunda bir yol ağı bulunmaktadır. Köy yolu ağının  390.55 km’si asfalt, 513,6 km’si stabilize, 11,85 km’si parke yol, 5 km’si de tesviye yol niteliğindedir. Devlet yolunun ve  İl yolunun  tamamı asfalt kaplamadır.

 

Iğdır İli’nin de içinde bulunduğu Aras Nehri Havzası, Doğu Anadolu yüksek kütlesini doğu-batı yönünde aşan en önemli tabii ulaşım güzergahlarından biridir. Hazar Denizi’ne dökülen Aras Nehri ve Vadisi ile güneydeki dağlık kesimin verdiği Asma, Çilli ve Pamuk geçitleri İl’in diğer yörelerle olan bağlantılarını sağlar. Bu geçitler ve vadileri izleyen yollar bölgenin çok eski çağlardan beri çeşitli kültür ve medeniyetlerle ilişkiler kurmasında yardımcı olmuştur.


ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS İŞLETMELERİ

Iğdırlı Turizm : 227 84 20
Can Iğdırlı Turizm : 226 19 04
Doğuş Iğdır Turizm : 227 95 89
Iğdır Hat Turizm : 227 38 90
Yeni Iğdırlı Turizm : 226 39 63