Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Müteahhitlik Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
Müteahhitlik Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler

1- Oda Kayıt Belgesi (Gerçek Kişi)

2- Başvuru Formu (EK-1)
3- Meslek Odasından Alınmış Ortakların Kayıtlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Tüzel Kişi)
4- Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)
5- T.C. Kimlik Numarası
6- Talep Dilekçesi
7- İletişim Bilgileri