Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Geçici Ustalık Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
Geçici Ustalık Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler
1- 16.12.2010 tarihinden önce İnşaat ve Tesisat işlerinde çalıştığına dair SGK’dan alınacak olan yazı.
2- T.C. Kimlik Numarası
3- Tahsil İspat Belgesi
4- 2 Adet Fotoğraf
5- Talep Dilekçesi
6- İletişim Bilgileri