Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
İlimiz Hava Kirliliği Bilgi Notu

HAVA KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

İlimizde oluşan hava kirliliğinin en önemli sebebi, İlimizin topoğrafik yapısıdır. İlimizin etrafı yüksek dağlarla çevrili, çanak şeklinde bir İl olduğundan, dağlar ilde hava sirkülasyonuna izin vermemektedir. İlimizde rüzgâr hızı, yağış oranı ve nem oranı çok düşüktür. Kirli havanın dağılması için en az 3 m/sn civarında rüzgar hızına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak İlimizdeki rüzgar hızı, yıllık ortalama 1.2 m/sn, ısınma dönemi ayların rüzgar hızı ortalaması ise, 1.01m/sn dir. Ayrıca, İlimizde rüzgar erozyonu da yaşanmaktadır. Rüzgar, erozyondan aşınmış çıplak tepelerden aşındırdığı toprağı, şehrin üzerine taşımaktadır. Ülkemizde benzer coğrafi konum, topoğrafik yapı ve meterolojik koşulların hüküm sürdüğü İllerde de hava kirliliği yoğun olarak yaşanmaktadır. Ayrıca, Bölge içinde mikro klima özelliği gösteren ve inversiyon olayı yaşanmasından dolayı da kirlilik olayı fazla olan bir İl konumunda bulunmaktadır.

          İlimizde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca, kirlilik parametrelerini araştırılması için Iğdır Hava Kirliliğinin Kaynaklarını Arıyor Projesi kapsamında, İstanbul Tenik Üniversitesi(İTÜ) ile ortak çalışma yapılmış ve ölçümler alınmış ve Rapor hazırlattırılmıştır. Erzurum Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ile de ortak çalışma yapılmakta ve İlimizin belli bölgelerine yerleştirilen Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile de araştırmalar yapılmaktadır.

İlimizdeki ölçüm sonuçlarına bakıldığında, SO2 parametresinin standart değerlerin çok altında olduğu görülmektedir. Zaten Müdürlüğümüzce yapılan denetimler esnasında genel olarak kullanılan yakıtın kükürt oranı düşük ithal yakıt olduğu tespit edilmektedir. Kullanılan katı yakıtlardan kaynaklanan parçacıkların havada asılı kalması nedeniyle, Toz-PM10 (Partikül Madde) oranı ise, standartların üzerinde çıkmaktadır.

Hava kirliliğini ve hava kirliliğinin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla ilimizde hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde, İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda ilimizde kullanılacak yakıt kriterleri, kalorifer yakma saatleri, yakma teknikleri belirlenmektedir. Alınan bu kararın uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz elemanları ve Belediye Zabıta Müdürlüğü personelinden denetim ekibi oluşturulmuş olup, kömür satıcıları, ev, işyerleri ve Kamu Kurum Kuruluşlarının denetimleri yapılmakta ve numuneler alınmakta olup, kullanılan kömürün, Müdürlüğümüzce, satış izin belgesi verilmiş olan ithal yakıt olduğu görülmektedir.

Hava kirliliğini önlemeye yönelik dönem dönem hazırladığımız, Temiz Hava Eylem Planı uygulanmakta, kurumlar arası koordinasyon çerçevesinde çalışılmakta olup, kömür satıcıları ve konutlarda kömür denetimi, basın yoluyla bilinçlendirme ve bilgilendirme, kaloriferci eğitimi, ağaçlandırma vb. birçok çalışma yapılmasına rağmen, Iğdır İlinin özel konumu sebebi ile(Topoğrafyası, Coğrafi Konum, Meteorolojik Faktörler, Mikro Klima, İnversiyon vb.) Hava kirliliği değerleri yüksek çıkabilmektedir. Ancak, İlimizde sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da partikül madde kirliliği üst seviyelerde ölçülmektedir. Bu doğrultuda, İlimizde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İlimizde geçtiğimiz 2017 yılından itibaren Doğalgaz kullanımına geçilmiş olmakla birlikte şehir merkezindeki binaların %85 inde Doğalgaz kullanılmakta olup, İlimizde yaklaşık olarak 20.000 Doğalgaz Abonesine sahip Doğalgaz kullanıcısı bulunmaktadır. Serhat Gazın Iğdır da çalışmaları sonucu Abone sayısı giderek artmaktadır.

Ancak yukarıda bahsedilen tedbirler ve çalışmalar, İlimizde hava kirliliğinin azalmasını sağlamakla birlikte kesin çözüm olmayacaktır. Çünkü, İlimizin, Mikro Klima Özelliği göstermesi, İnversiyon olayı yaşanması, Coğrafi Konumu itibari ile etrafı yüksek dağlarla çevrili olması sonucu, rüzgar hızı, yağış ve nem miktarı çok düşüktür. Bu nedenle, hava kirliliği sorunu, ancak Doğalgazın İlimizde tamamen yaygın hale getirilerek kullanımının yaygınlaştırılması, etkili Belediyecilik çalışmaları ve her alanda Temiz Enerji Kaynaklarının kullanımı ile çözüme ulaşabilecektir.