Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Görevleri

Hazineye veya devlete ait taşınır ve taşınmazların kira, satış, devir , ecrimisil vs. iş ve işlemlerini yürütmek.