Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI (MOYDEN) İZİN BELGESİ” ALINMASI İÇİN SÜRE “1 TEMMUZ 2021” TARİHİNE KADAR UZATILDI

Motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar alması gereken “Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) İzin Belgesi” için süre, 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 01/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi”ni almak için ilgililerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.