Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi

21/12/2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında motor yağı değişimi yapılan; akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişim noktalarının 01/01/2021 tarihine kadar Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması gerekmektedir.

Yönetmeliğin Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Motor yağı değişimi yapan işletmelerin,

 - Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda Geçici Depolama Alanı kurması,

- Motor yağı değişimini yaptıkları araçların bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirebilmeleri ve motor yağı değişim bilgilerinin içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) işyerinde bulundurması,

- Bakanlığın çevrimiçi programlarına (Entegre Çevre Bilgi Sistemine) kayıt olması,

01/01/2021 tarihine kadar Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ni almak üzere yazılı olarak Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir.

 Örnek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Başvuru Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Başvuru dilekçesi özel işletmeler için hazırlanmıştır)

Başvuru dilekçesi EK’ine;

  1. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı ile üzerinde Atık Kodları ve Atık Türüne ait bilgilerin yer aldığı atık yağların Biriktirildiği Varillere ait Renkli Fotoğraflar
  2. Entegre Çevre Bilgi Sistemi /Atık Yönetim Uygulaması/Çevre Kimlik No(Ekran Çıktısı)
  3. Tesise ait “Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi
  4. Tesise ait “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya Vergi Levhası”  (Kamu İdareleri hariç) belgelerinden herhangi biri,
  • İl Müdürlüğünce ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.

NOT: Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahasının; zemini geçirimsiz, her türlü dış etkenden korunacak şekilde üstü kapalı, sızdırma ve dökülmelere karşı absorban( talaş vb. emici maddeler) malzemeli ve etrafı ızgarayla çevrilmiş, gerekli yangın tedbirleri alınmış ve kapısı kilitli olmalı. Üzerinde  “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası ve atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadı yazılı,  “13 02 08” kodlu “atık motor yağı” olduğunu belirten kağıt/tabelası bulunmalı. (Lüzumu halinde il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılabilecektir.)

“Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular”da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

Firma kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1052&uygulamaid=106

Tesis kaydı için;

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1053&uygulamaid=106

UYGULAMA EKLEME:  

1.  e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

2. Tesis listesinden tesisinizin üzerine tıklanır ve uygulama listesi tıklanarak “Atık Yönetim Uygulaması” eklenir ve uygulamaya git tıklanır. Atık Yönetim Uygulamasına gidildiğinde MoYDeN modülüne tıklanıp uygulamada istenilen bilgiler doldurulur.

 ÖNEMLİ UYARI

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alarak faaliyete geçen işletmelerin Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri başlığı altında 9.Maddede düzenlenen hükümler doğrultusunda bir önceki yılda açığa çıkan atık motor yağların EÇBS Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna beyanının yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde beyanını yapmayan ya da Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almayan işletme, kamu kurum/kuruluşlara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari işlem uygulanacaktır