Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Kanunlar

 

Sayı Kanun Kabul Tarihi RG Tarihi RG Sayısı
6363 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 04.02.2013 20.12.2012 28514
5983 Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.06.2010 13.06.2010 27610
5841 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.02.2009 14.03.2009 27169
5836 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 05.02.2009 17.02.2009 27144
5831 Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.01.2009 27.01.2009 27123
5812 Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20.11.2008 05.12.2008 27075
5794 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik 30.07.2008 06.08.2008 26959
5793 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 24.07.2008 06.08.2008 26959
5782 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.07.2008 15.07.2008 26937
5711 Kat Mülkiyeti Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 14.11.2007 28.11.2007 26714
5627 Enerji Verimliliği Kanunu 18.04.2007 02.05.2007 26510
5578 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30.01.2007 09.02.2007 26429
5543 İskan Kanunu 19.09.2006 26.09.2006 26301
5393 Belediye Kanunu 03.07.2005 13.07.2005 25874
5368 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Kanun 16.06.2005 29.06.2005 25860
5355 Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 26.05.2005 11.06.2005 25842
5335 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun 21.04.2005 27.04.2005 25798
5327 Denizli-Buldan Ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova Ve Çevresi İle Erzurum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.03.2005 06.04.2005 25778
5312 Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 03.03.2005 11.03.2005 25752
5302 İl Özel İdaresi Kanunu 22.02.2005 04.03.2005 25745
5304 Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 22.02.2005 03.03.2005 25744
5281 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30.12.2004 31.12.2004 25687
5279 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 28.12.2004 06.01.2005 25692
5273 Arsa Ofisi Kanunu Ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik 08.12.2004 15.12.2004 25671
5272 Belediye Kanunu 07.12.2004 24.12.2004 25680
5237 Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 12.10.2004 25611
5234 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.09.2004 21.09.2004 25590
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.2004 23.07.2004 25531
5178 Mera Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.05.2004 08.06.2004 25486
5104 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 04.03.2004 12.03.2004 25400
5070 Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 23.01.2004 25355
5018 5018 Sayılı Kanunun Ve Değişikliğinin İç Denetimle İlgili Maddeleri 10.12.2003 24.12.2003 25326
5018 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 24.12.2003 25326
4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.11.2003 18.11.2003 25293
4966 Bazı Kanunlarda Ve Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Khk`De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.07.2003 07.08.2003 25192
4964 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30.07.2003 15.08.2003 25200
4928 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 15.07.2003 19.07.2003 25173
4916 Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Khk`De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.07.2003 19.07.2003 25173
4916 Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 03.07.2003 19.07.2003 25173
4736 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 08.01.2002 19.01.2002 24645
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 05.01.2002 22.01.2002 24648
4734 Kamu İhale Kanunu 04.01.2002 22.01.2002 24648
4721 Türk Medeni Kanunu 22.11.2001 08.12.2001 24607
4706 Hazineye Ait Taşınmaz Mallarının Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 29.06.2001 18.07.2001 24466
4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun 26.06.2001 13.07.2001 24461
4650 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24.04.2001 05.05.2001 24393
4483 Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 02.12.1999 04.12.1999 23896
4342 Mera Kanunu 25.02.1998 28.02.1998 23272
4123 Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun 23.07.1995 25.07.1995 22354
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu 19.04.1990 04.03.1990 20508
3621 Kıyı Kanunu 04.04.1990 17.04.1990 20495
3621 Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe 04.04.1990 17.04.1990 20495
3621 Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 04.04.1990 17.04.1990 20495
3621 Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Karşılaştırma Cetveli 04.04.1990 17.04.1990 20495
3402 Kadastro Kanunu 21.06.1987 09.07.1987 19512
3213 Maden Kanunu 04.06.1985 15.06.1985 18785
3194 İmar Kanunu 03.05.1985 09.05.1985 18749
3194 İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Karşılaştırma Cetveli 03.05.1985 09.05.1985 18749
3194 İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 03.05.1985 09.05.1985 18749
3194 İmar Kanununda Ve Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe 03.05.1985 09.05.1985 18749
3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hk. Kanun 04.12.1984 15.12.1984 18606
3045 Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hk. Kanun 26.09.1984 09.10.1984 18540
3004 Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.05.1984 15.05.1984 18402
2981 İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanunun 1 Maddesinin Hk. Kanunu 24.02.1984 08.03.1984 18355
2960 Boğaziçi Kanunu 18.11.1983 22.11.1983 18229
2942 Kamulaştırma Kanunu 04.11.1983 08.11.1983 18215
2941 Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu 04.11.1983 08.11.1983 18215
2935 Olağanüstü Hal Kanunu 25.10.1983 27.10.1983 18204
2873 Milli Park Kanunu 09.08.1983 11.08.1983 18132
2872 2872 Sayılı Çevre Kanunu 09.08.1983 11.08.1983 18132
2863 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 21.07.1983 23.07.1983 18113
2589 Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hk. Kanun 23.06.1983 25.06.1983 18088
28113 Telsiz Kanunu 05.04.1983 07.04.1983 18011
2547 Yüksek Öğretim Kanunu 04.11.1981 06.01.1981 17506
2380 Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 22.02.1981 05.02.1981 17442
1402 Sıkı Yönetim Kanunu 13.03.1971 15.03.1971 13837
1164 Arsa Ofisi Kanunu 29.04.1969 10.03.1969 13195
1163 Kooperatif Kanunu 24.04.1969 10.03.1969 13195
775 Gecekondu Kanunu(Eski) 20.07.1966 30.07.1966 12362
775 Gecekondu Kanunu(Yeni) 20.07.1966 30.07.1966 12362
697 Ulaştırma Ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde Ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğini Dair Kanun 16.07.1965 26.07.1965 12058
657 Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 23.07.1965 12056
634 Kat Mülkiyet Kanunu 23.06.1965 02.07.1965 12038
7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 15.05.1959 25.05.1959 10213
7201 Tebligat Kanunu 11.02.1959 19.02.1959 10139
7126 Sivil Savunma Kanunu 09.06.1958 13.06.1958 9931
6831 Orman Kanunu 31.08.1956 08.09.1956 9402
6245 Harcırah Kanunu 10.02.1954 18.02.1954 8637
6235 Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27.01.1954 04.02.1954 8625
4483 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 08.06.1949 17.06.1949 7235
4759 İller Bankası Kanunu 13.06.1945 23.06.1945 6039
3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 07.06.1939 16.06.1939 4234
3458 Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun 17.06.1938 28.06.1938 3945
2644 Tapu Kanunu 22.12.1934 29.12.1934 2892
2510 İskan Kanunu 14.06.1934 21.06.1934 2733
1580 Belediye Kanunu 03.04.1930 14.04.1930 1471
442 Köy Kanunu 18.03.1924 07.04.1924 68
26482 ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK 01.01.1900 03.07.2007 26482
2007/3 2007/3 SAYILI GENELGE / KONU: DENETİM VE İZLEME-KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 01.01.1900 05.01.2002 24631
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 01.01.1900 28.11.2011 28156

DİĞER KANUNLAR

Sayı Kanun Kabul Tarihi RG Tarihi RG Sayısı
5393 BELEDİYE KANUNU 03.07.2005 13.07.2005 25874
5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU 03.07.2005 19.07.2005 25880
*RG : Resmi Gazete