Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
İthalat/ İhracat İzinleri

Çevrenin Korunması  Yönünden  Kontrol  Altında  Tutulan  Atıkların  İthalat  Denetimi  Tebliği  (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun olan toplam 21 adet Atık İthalatı Uygunluk Belgesi düzenlenmiştir.