Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN EVRAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
DOSYA ARŞİV HİZMETLERİ
AYIKLAMA VE İMHA SÜRECİ
MEMUR MAAŞ İŞLEMLERİ
İŞÇİ MAAŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARAZİ TAZMİNATI HESAPLANMASI SÜRECİ.
YURTİÇİ YOLLUK İŞLEMLERİ SÜRECİ
SEYYAR GÖREV TAZMİNATI İŞLEMLERİ SÜRECİ
BÜTÇE VE ÖDENEK İŞLEM SÜRECİ
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim Süreci)
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Taşınır Malzemelerin Sayım Süreci)
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Taşınır Malzemelerin Kayıt Altına Alım Süreci)
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Taşınır Malzemelerin Hurdaya Ayırma Süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Elektrik, Telefon ve İnternet Ödemeleri Süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Avans Kullanılarak Yapılan Alım İşlemleri Süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Kamu İhale Kurumu Paralarının Ödenmesi Süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Basın İlan Kurumu İlan Paralarının Ödenmesi Süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Resmi araçların akaryakıt kullanımı takibi süreci)
SATIN ALMA VE HARCAMA İŞLEMLERİ (Resmi Araçların Bakım Onarım İşleri Süreci)
HİZMET BAKIM SÜRECİ
SATIN ALMA SÜRECİ
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Yeni Atanan/Nakil Gelen Memur ve Söz.Per.Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Naklen Giden Memur İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Nakil Gelen İşçi İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Nakil Giden İşçi İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Memur Emekli İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (İşçi Emekli İşlemleri Süreci)
 
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (İşçi Personelin Ücret Artış İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (İşçi Personel Derece-Kademe Terfileri İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Yıllık İzin ve Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (İşçi Personel Disiplin İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Sayıştay İlamı İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Görevlendirme İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Geçici Görev Olurları İşlemleri Süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Kurum İçi yer değiştirme işlemleri süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Memur Disiplin İşlemleri süreci)
PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ (Mal Bildirimi İşlemleri Süreci)
 
SİSTEM İLE İLGİLİ TALEP SÜRECİ
BİLGİ EDİNME TALEPLERİ SÜRECİ
SANTRAL HİZMETLERİ SÜRECİ
YEMEKHANE YARDIMI HİZMETLERİ SÜRECİ
BAKIM ONARIM HİZMETLERİ SÜRECİ
TAŞIT GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ
FOTOKOPİ HİZMETLERİ SÜRECİ
KAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SÜRECİ
KABLOLU VE KABLOSUZ HATLAR SÜRECİ
ARIZALARIN GİDERİLMESİ SÜRECİ
DÖNER SERMAYE MUTEMETLİĞİ SÜRECİ
 (Yapı Denetim ve Çevre Hizmetlerinin faturaların kesmek)