Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Görevleri

İmar planlama ve Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları, kıyı kenar çizgisi, çevre düzeni planları , kiralama, satış tescil, ruhsat yapı kullanma ile ilgiliiş ve işlemleri yürütmek.