Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
644 KHK Kapsamında Yapılacak Çalışmalar Hakkında
644 KHK Kapsamında Yapılacak Çalışmalar Hakkında

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca verilecek ruhsatlara ilişkin olarak Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 09.01.2012 tarih ve 67 sayılı yazısı aşağıda sunulmaktadır.