Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Tüzükler

Sayı Tüzük Kabul Tarihi RG Tarihi RG Sayısı
2008/14001 TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ 28.07.2008 27.08.2008 26980
25658 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK 18.05.1994 02.12.2004 25658
94/5623 TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ 18.03.1994 17.06.1994 21953
93/4397 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 06.04.1993 22.03.1993 21588
90/500 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ 24.05.1990 16.07.1990 20576
4/11715 SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR KASABA BAKIMINDAN MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAMESİ 09.06.1959 06.07.1959 10245
2/13675 MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ NİZAMNAMESİ 22.06.1940 27.06.1940 4546
*RG : Resmi Gazete