Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Görevleri

Personel özlük, bütçe, tahakkuk, döner sermaye, satın alma ve ihale iş ve işlemlerini yürütmek.